غذاهای روز
خورشت قورمه سبزی ( یکشنبه )
تهیه شده از:
150000 ريال
خورشت قیمه (سه شنبه)
تهیه شده از:
150000 ريال
خورست کرفس ( پنج شنبه )
تهیه شده از:
150000 ريال
بازگشت