غذاهای تهیه شده از مرغ
شنیسل مرغ
تهیه شده از:
سینه مرغ طعم دار شده با آرد سوخاری
240000 ريال
جوجه چینی
تهیه شده از:
فیله مرغ سرخ شده با خمیر مخصوص به همراه سس تارتار
260000 ريال
شنیسل مرغ با اسپاگتی
تهیه شده از:
سینه مرغ طعم دار شده با آرد سوخاری همراه با اسپاگتی
300000 ريال
فتوچینی با مرغ
تهیه شده از:
فتوچینی با سینه خرد شده مرغ به همراه سس قارچ
300000 ريال
فیله مرغ سوخاری
تهیه شده از:
فیله مرغ مزه دار شده با آرد سوخاری به همراه سس تارتار
240000 ريال
بازگشت