سالادها
سالاد فصل
تهیه شده از:
مغز کاهو، گوجه ، کلم قرمز ، خیار ، هویج رنده شده
70000 ريال
سالاد سزار
تهیه شده از:
مغز کاهو ، نان تست شده به همراه سبزیجات معطر ، پنیر پارمژان ، سس مخصوص سزار
90000 ريال
سالاد سزار با فیله مرغ
تهیه شده از:
مغز کاهو ، فیله مرغ گریل شده ، نان تست شده به همراه سبزیجات معطر ، پنیر پارمژان ، سس مخصوص سزار
100000 ريال
سالاد شیرازی
تهیه شده از:
خیار ، گوجه ، پیاز
50000 ريال
سالاد مخصوص سر آشپز
تهیه شده از:
کاهو ، گوجه ، خیار ، هویج ، فیله مرغ گریل شده ، لوبیا
120000 ريال
سالاد مخصوص لاپیدوس
تهیه شده از:
کاهو ، زیتون ، گوجه ، خیار ، هویج ، فیله مرغ گریل شده ، پیاز حلقه شده ، پنیر فتا
120000 ريال
بازگشت