غذاهای تهیه شده ازگوشت
فیله استیک
تهیه شده از:
فیله گوساله تازه با سس انتخابی قارچ یا فلفل

فیله گوساله تازه به همراه سس قارچ یا فلفل

460000 ريال
استیک با میگو
تهیه شده از:
فیله گوساله ، میگو سرخ کرده

فیله تازه گوساله به همراه میگو سرخ شده و مخلفات

تورندو
تهیه شده از:
فیله تازه گوساله طعم دار شده به همراه نان تست و سس قارچ

فیله تازه گوساله به همراه نان تست شده و قارچ

450000 ريال
فیله کباب
تهیه شده از:
تکه های کباب از فیله گوساله مزه دار شده همراه با سبزیجات

فیله تازه گوساله کباب شده به همراه مخلفات

460000 ريال
شنیسل گوشت
تهیه شده از:
فیله گوساله مزه دار شده با آرد سوخاری به همراه نیمرو

فیله تازه گوساله سرخ شده با پودر مخصوص و سرو شده با تخم مرغ  ( انتخابی )

320000 ريال
بازگشت