غذاهای ایرانی
چلو کباب مخصوص
تهیه شده از:
ترکیبی از یک سیخ کباب برگ و یک سیخ کباب کوبیده و برنج ایرانی
460000 ريال
چلوکباب برگ
تهیه شده از:
تکه های نازک از راسته تازه گوسفندی همراه با گوجه کبابی و برنج ایرانی
380000 ريال
کباب بختیاری
تهیه شده از:
تکه های آبدار از فیله لطیف مزه دار شده گوساله و مرغ همراه با سبزیجات
400000 ريال
چلوکباب کوبیده
تهیه شده از:
کباب مخلوط از گوشت تازه گوسفند و گوساله طعم دار شده با پیاز و ادویه به همراه گوجه کبابی و برنج ایرانی
260000 ريال
زرشک پلو با مرغ
تهیه شده از:
زرشک پلوی زعفرانی همراه با ران مرغ تفت داده شده در سس مخصوص
220000 ريال
جوجه کباب بدون استخوان
تهیه شده از:
تکه هایی از سینه مرغ طعم دار شده در سس مخصوص همراه با سبزیجات
250000 ريال
بازگشت